اخبار

در صورت رعایت روش صحیح سوخت‌گیری از سهمیه سوخت کاسته نمی‌شود

Previous Next

در صورت رعایت روش صحیح سوخت‌گیری از سهمیه سوخت کاسته نمی‌شود

🔸 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی انتشار برخی جداول و اعداد و ارقام از میزان محاسبات لیتراژ جهت سوخت‌گیری درباره نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی اعلام کرد:

🔻 حجم پیمانه تعریف شده در سیستم سامانه هوشمند سوخت، صرفاً در راستای پیشگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت است و در صورت رعایت روش صحیح سوخت‌گیری نیازی به انجام محاسبات عددی نبوده و به هیچ وجه از سهمیه سوخت افراد کاسته نخواهد شد.

Search