اخبار

شانا: کاهش مصرف بنزین از اهداف ماست

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری شانا، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نمایشگاه و همایش ملی صنعت سی ان جی با مهم برشمردن جایگاه این صنعت و تاثیرات بسزای آن افزود: این صنعت نوپا به همت فعالان این عرصه در یک دهه گذشته رشد و آثار مثبت متعددی ایجاد کرده است. سید ناصر سجادی گفت: ایجاد اشتغال، کاهش واردات بنزین، افزایش امنیت عرضه سوخت همچنین سالمسازی محیط زیست از جمله آثار ارزشمند این صنعت در کشور است. وی با تاکید بر نقش مهم سی ان جی در جلوگیری از رشد بی رویه مصرف بنزین گفت: مصرف بنزین در سال ٦٨ (سالهای پس از جنگ و سازندگی کشور) ٢١ میلیون لیتر بود که در سال ٨٠ (١٢ سال بعد) به ٤٦ میلیون لیتر در روز و در سال ٨٥ نیز این میزان به ٧٤ میلیون لیتر در روز رسید. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: اگر صنعت سی ان جی و در کنار آن نظام سهمیه بندی اعمال نمی شد پیش بینی می شد مصرف بنزین در سال ٩٣ به بیش از ١٦٠ میلیون لیتر در روز برسد. سجادی با بیان این که ٤٠ درصد از مصرف ٧٤ میلیون لیتری بنزین در سال ٨٥ به واردات آن اختصاص داشت تصریح کرد: اگر سی ان جی و نظام سهمیه بندی نبود به یقین واردات بنزین به کشور نیز رشد فزاینده ای داشت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون روزانه ٢٠ میلیون مترمکعب سی ان جی از طریق نزدیک به دو هزار و ٣٠٠ جایگاه در کشور توزیع می شود و سهم این سوخت پاک در حوزه حمل و نقل ٢٢ درصد است. سجادی اظهار کرد: برای رشد و رونق بیش از پیش صنعت سی ان جی باید به مواردی از جمله ارتقای سهم ایمنی جایگاهها، تغییر فضای کسب و کار و عرضه آن، قیمتگذاری و همچنین ایجاد برندهای معتبر و توسعه ناوگان حمل و نقل توجه ویژه ای شود. وی گفت: به منظور دستیابی به این اهداف و ترغیب مردم به استفاده از سی ان جی همچنین سازندگان و متولیان ساخت جهت توسعه این صنعت، راهکارهایی پیش بینی شده و در هر یک از موارد گامهایی نیز برداشته شده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ایمنی جایگاهها از دیگر موارد مهمی است که مردم را در جهت استفاده از این سوخت پاک ترغیب خواهد کرد. سجادی تصریح کرد: در این بخش نیز همگام با بخشهای دیگر گامهایی از جمله شناسایی ممیزی شرکتهای بازرسی، برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای سطح تخصصی کارکنان شرکتهای بازرسی برداشته شده تا ضریب اطمینان خاطر بیشتری در جایگاههای سوخت برای مردم ایجاد شود. وی تاکید کرد: برای رشد صنعت سی ان جی همه بخشها (دولتی و خصوصی) باید در کنار یکدیگر فعال عمل کنند.

Search