اخبار

شانا: «برند سازی» جایگاه سوخت، گام مشترک بخش دولتی و خصوصی

به گزارشروابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری شانا، هم اکنون بیش از سه هزار جایگاه عرضه سوخت (بنزین و نفت گاز) و نزدیک به ٢٣٠٠ جایگاه عرضه سی ان جی در کشور فعال است که به نظر می آید با روند رو به رشد تولید خودرو در کارخانه های خودرو ساز کشور، این تعداد جایگاه در آینده نه چندان دور، جوابگوی نیازهای «این آینده نه چندان دور» نباشد. ساخت جایگاه، بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران که کمبود زمین مناسب این کاربری و گران بودن آن مهمترین موانع در این مسیر به شمار می آیند، مسئولان را برآن داشته تا به احداث جایگاههای سوخت با ابعاد کوچک و اصطلاحا «تک پمپ» توجه کنند. افزون بر دو عامل اخیر (کمبود زمین و گران بودن آن) یکی از نکات مهم دیگر در پیمایش این مسیر، ورود پر رنگ بخش خصوصی در قالب «برند» است. «برند» به این مفهوم که کنسرسیومی از این بخش زیر چتری گرد هم آیند و با یکسان سازی سرمایه های خود به احداث نه یک جایگاه، بلکه چند جایگاه (دست کم پنج جایگاه) اقدام کنند؛ و در این میان وزارت نفت نیز با صاحبان «برند» که نماینده چند سرمایه گذار است، روبرو باشد نه یا یکایک آنها. ضرورت ورود بخش خصوصی به این عرصه (جایگاه سازی زیر پوشش برند) همانند احداث جایگاههای با ابعاد بزرگ، نیازمند ابزارها و راهکارهای تشویقی از سوی نهادها و سازمانهای ذیربط است؛ اگر چه ارائه کیفی خدمات، بهترین نوع تبلیغ برای سودآوری فعالیت این بخش (خصوصی) است. با توجه به ضرورت احساس شده در این زمینه،ساخت جایگاه سوخت در ابعاد کوچک با قالب «برند»،در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و بر همین اساس نیز مطالعاتی نیز انجام شده است. نمونه ای از این مطالعات، مکان یابی ٢٥٠ نقطه در شهر تهران و عینیت بخشی به آن با ساخت ٥٠ باب جایگاه کوچک اندازه در کلانشهر شهر اصفهان است. آنچه مسلم است، وزارت نفت با توجه به کمبود فضای های بزرگ و مناسب برای ساخت جایگاه سوخت، دسترسی آسانتر به مجاری عرضه سوخت در کلانشهرها (با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی) بر توسعه فعالیت در این بخش بوسیله بخش خصوصی با هدف کیفی سازی هر چه بیشتر خدمات در این حوزه تاکید دارد و اجرایی شدن این حرکت نوین (برند سازی) در کلانشهر اصفهان، آغاز این راه است؛ راهی که می تواند با تدبیر و همدلی بخش دولتی و خصوصی کوتاه شود.

Search