اخبار

برای مدیریت مصرف بنزین لازم نیست قیمت آن را بالا ببریم

اردشیر دادرس رییس انجمن صنفی CNG کشور: برای مدیریت مصرف بنزین لازم نیست قیمت آن را بالا ببریم بلکه با کاهش قیمت CNG می‌توان میل مصرف را از سمت بنزین به سوی گاز هدایت کرد.

اکنون قیمت هر مترمکعب گاز CNG،   ٤٢٠ تومان است، به عبارتی دیگر نرخ CNG ، ٦٠ درصد نرخ بنزین است در حالی که در دنیا قیمت گاز ١٥ تا ٢٠ درصد قیمت بنزین است.

Search