اخبار

کارمزد جایگاه های سی_ان_جی به ازای هر متر مکعب فروش در جایگاه‌ها تا سقف ۴۰۰ ریال افزایش یافت.

وی گفت: با پیگیرهای به عمل آمده در شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و هماهنگی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و با موافقت وزیر نفت با افزایش کارمزد جایگاه ها، موضوع افزایش کارمزد در کارگروهی متشکل از یک گروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تائید معاونت ریاست جمهوری، مصوب شد که کارمزد قابل پرداخت به جایگاه داران و بهره برداران جایگاه های CNG به ازای هر متر مکعب فروش ۲۲۰ ریال و به جایگاه‌داران بخش خصوصی و جایگاه هایی که کارمزد ویژه می گیرند علاوه بر مبلغ مذکور ۱۸۰ ریال اضافه تر پرداخت شود. 

 

فاطمه کاهی با بیان اینکه این مصوبه از ابتدای سال ۹۶ قابل اجرا است، در خصوص جایگاه داران بخش خصوصی گفت: در مسیر توسعه جایگاه هایCNG در دو سال گذشته تعدادی جایگاه به جمع جایگاه های CNG افزوده شد که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و احداث شده است که طبق این مصوبه برای حمایت از ورود بخش خصوصی به حوزه جایگاه داری، تاکنون ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ ریال کارمزد فروش برای هر متر مکعب فروش در جایگاه های CNG پرداخت شده است و این رقم با مصوبه فعلی با ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ برای این دسته از جایگاه داران خواهد رسید.

فاطمه کاهی افزود: براساس این مصوبه مبلغ ۷۰ ریال از کارمزد مذکور مربوط به هزینه های فرآیند یکسان سازی و ارتقاء سطح ایمنی جایگاه ها تا سطح یک برای تمامی جایگاه ها در نظر گرفته شده است. که پس از انجام فرآیند مذکور با تائید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این مبلغ قابل پرداخت است.

 

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: امیدواریم با افزایش کارمزدها، جایگاه ها خدمات و سرویس بهتری برای رضایتمندی مشتریان ارائه کنند.


Search