اخبار

افتتاح مرکز خدمات فنی و بازرسی شرکت "توس پتروگازخراسان"

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور، این مرکز موفق به اخذ مجوز آزمایشگاه از سازمان ملی استاندارد به شماره گواهینامه(KHR/3601) گرديد. بدیهی است پذیرش خودرو هاي گاز سوز دیگر در مراکز معاینه فنی مجاز نمی باشد و باید خودروها قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی تاییدیه سیستم CNG خود را از مراکز تایید شده دریافت نمایند خاطر نشان می‎گردد این مرکز پروانه صنفی در رسته خودروهای گاز سوز نیز دریافت نموده است.

 

Search