اخبار

ایسنا: مصرف CNG، صرفه‌جویی در مصرف بنزین را به ارمغان آورد

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد علیاری با اشاره به مصرف 146 میلیون و 360 هزار مترمکعب CNG در سال گذشته در استان، اظهار کرد: این میزان مصرف نسبت به سال 94 از یک افزایش 10 درصدی برخوردار بوده است، به طوری که میزان مصرف CNG در سال گذشته در حدود 146 میلیون و 360 هزار مترمکعب و در سال 94 در حدود 133 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که این قیاس مصرف نشان از یک رشد 10 درصدی بوده است.
این مسئول ادامه داد: علت این رشد را می‌توان در مدار بودن همه جایگاه‌های CNG استان با حداکثر ظرفیت و تمایل بیشتر شهروندان و مسافران به استفاده از این سوخت پاک دانست.
وی تصریح کرد: بیشترین رشد مصرف CNG در ناحیه ابهر 20 درصد و کمترین آن در ناحیه قیدار به میزان 4.5 درصد بوده و رشد مصرف در ناحیه مرکزی نیز در حدود 6 درصد به ثبت رسیده است.
علیاری خاطرنشان کرد: بیشترین میزان مصرف در سال گذشته در شهریورماه و به میزان 135 میلیون و 900 هزار مترمکعب به ثبت رسیده که در همه ادوار گذشته بی‌سابقه بوده و کمترین میزان مصرف نیز در بهمن و به میزان 10 میلیون و 800 هزار متر مکعب بوده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته و با مصرف CNG در جایگاه‌ها بیش از 146 میلیون لیتر بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک صرفه‌جویی به عمل آمده است. همچنین سهم CNG در سال گذشته در بخش سوخت حمل و نقل خودروهای سبک به میزان 37 درصد ثبت شده و میزان صرفه‌جویی ارزی حاصل از مصرف CNG در بحث کاهش میزان مصرف بنزین کشور در سال گذشته به میزان بیش از 438 میلیارد ریال بوده است

Search