اخبار

خراسان: اختلاف نظر بر سر بهره برداری از« سی ان جی ها»

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از روزنامه خراسان،  بهره برداری مستقیم شهرداری مشهد از جایگاه های سوخت "سی ان جی" طی یک سال اخیر، در شرایطی که درگذشته بهره برداری از این جایگاه ها توسط شرکت های دارای مجوز بخش خصوصی انجام می شده، اعتراض اتحادیه جایگاه‌ داران "سی ان جی " استان را به دنبال داشته است.
"محمدرضا رضوی راد" رئیس اتحادیه جایگاه داران "سی ان جی" با گلایه از این اقدام شهرداری مشهد به خراسان رضوی می گوید: براساس قوانین شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی، بهره برداری از جایگاه های گاز سی ان جی باید توسط شرکت هایی انجام شود که از سوی شرکت پالایش و پخش مشخص شده  اند.وی می افزاید: شهرداری مشهد به دلیل این که زمین های جایگاه ها را تامین کرده، مالک 60درصد از جایگاه هاست اما تجهیزات این جایگاه ها را که هزینه سنگینی هم دارد، شرکت پالایش وپخش تامین کرده لذا برای بهره برداری از آنها ضوابطی را مشخص کرده است.وی اضافه می کند: درکنار این ضوابط برای نگهداری و بهره برداری از این جایگاه ها نیزشرکت هایی که دارای صلاحیت های تایید شده از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی هستند، مشخص ومعرفی شده ا ند که تعداد آن در کشور 180شرکت و در استان 13شرکت است و هرکدام بنا به توانایی مجاز به بهره برداری از 2تا6جایگاه در هر منطقه هستند تا کار انحصاری نشود.
بهره برداری از 39 جایگاه توسط صندوق ذخیره کارکنان شهرداری
رضوی راد با بیان این که شهرداری مشهد بدون توجه به قوانین و ضوابط اقدام به بهره برداری از 39جایگاه توسط صندوق ذخیره کارکنان شهرداری کرده است اظهارمی کند: این درحالی است که با توجه به قانون نه مجوز آن را دارند و نه تجربه بهره برداری که در این زمینه شرکت پخش فرآورده های نفتی به طور کتبی به شهرداری تذکرداده است.
رئیس اتحادیه جایگاه داران "سی ان جی"می گوید: این درحالی است که اگر شهرداری برای بهره برداری از جایگاه ها هم مجوز دریافت کند، طبق قانون فقط برای بهره برداری از 2تا 6 جایگاه می تواند مجوز بگیرد نه برای 39 جایگاه .وی می افزاید: درمصوبات جلسات کارگروه سی ان جی استان نیز تاکید شده است که شهرداری جایگاه ها را به شرکت های ذی صلاح واگذار کند اما شهرداری به این مصوبات توجه نکرده است؛ این درحالی است که شهرداری مشهد تنها شهرداری درکلان شهرهاست که خود اقدام به بهره برداری از جایگاه ها کرده ودر سایر شهرها بهره برداری از جایگاه ها به شرکت های ذی صلاح واگذار شده است.
رضوی راد با بیان این  ادعا که شهرداری با مبلغ بسیار پایین جایگاه های سی ان جی را به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد واگذار کرده است، تصریح می کند: شرکت های ذی صلاح برای بهره برداری از 39جایگاه پرداخت 5.5میلیاردتومان خالص را به شهرداری پیشنهاد داده اند که شهرداری این مبلغ را قبول نکرده است و همچنان به فعالیت ادامه می دهد.
شهرداری یا شرکت تاسیس کند یا به بخش خصوصی واگذار کند
"محسن توسلی زاده" مسئول واحد تاسیسات وماشین آلات دفتر فنی استانداری خراسان رضوی نیز در این باره می گوید: این موضوع در کارگروه سی ان جی مطرح و درباره آن بحث وبه شهرداری اعلام شده است یک شرکت صاحب صلاحیت تاسیس کند وبرای آن مجوز بگیرد یا بهره برداری از جایگاه ها را به شرکت های ذی صلاح بخش خصوصی واگذار کند.وی می افزاید: فردی که می خواهد از جایگاه بهره برداری کند،  باید شرکت صاحب صلاحیت داشته باشدواز افراد متخصص استفاده کند لذا به شهرداری هم گفته شده است که اگر می خواهند از جایگاه ها بهره برداری کنند، باید شرایط آن را کسب کنند.
وی اضافه می کند: شهرداری مشهد اکنون بدون داشتن این صلاحیت ها و استفاده نکردن از افراد متخصص، اقدام به بهره برداری ازجایگاه های سی ان جی می کندزیرا زمین های جایگاه ها متعلق به شهرداری است و به همین دلیل خود را مالک جایگاه ها می داند و حاضر نیست آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند وخودش واردبهره برداری شده است.
توسلی زاده می گوید: بخش خصوصی می گوید شهرداری صلاحیت قانونی بهره برداری از جایگاه ها راندارد و مانیز در این زمینه جلسات زیادی برگزار کرده و با شهرداری مکاتباتی داشته ایم ولی تا کنون به صورت جلسات عمل نکرده اند.
وی اضافه می کند: شهرداری مشهد 2 راه دارد یا به دنبال کسب مجوزها و صلاحیت های لازم باشد یا جایگاه ها را به شرکت های صاحب صلاحیت بخش خصوصی واگذار کند که انتخاب یکی از این راه ها به تصمیم مدیران شهرداری بستگی دارد.
شهرداری مجاز به بهره برداری از جایگاه ها نیست
همچنین "مدبر"رئیس امور جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) فشرده  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی نیز در این باره بابیان این که شهرداری مجاز به بهره برداری از جایگاه های سی ان جی نیست، اظهار می کند: شرکت ملی  پخش فرآورده های نفتی، متولی نظارت برجایگاه های سی ان جی است وبراساس قوانین این شرکت جایگاه های سی ان جی باید توسط شرکت های مجازومورد تایید، بهره برداری شود.وی می افزاید: شرکت نفت طبق همین مقررات تعدادی شرکت بهره بردار را که دارای صلاحیت ومجوز هستند برای بهره برداری از جایگاه ها مشخص می کندوشهرداری ها نیز که جایگاه ها را دراختیار دارند باید با برگزاری مزایده این جایگاه ها را در اختیار این شرکت ها  که توانمندی بهره برداری را دارند، قراردهند.مدبر اضافه می کند: اما با وجود این قوانین، شهرداری مشهد زیربارانجام این کار نمی رود که ما این موضوع را به اطلاع معاون امور عمرانی استاندار رسانده ایم تا با حضور شهردار جلسه ای برگزار و این مشکل بررسی شود. وی با بیان این که هدف ما اجرای قانون است، تصریح می کند : قانون می گوید بهره برداری از جایگاه ها باید توسط شرکت های ذی صلاح دارای مجوز انجام شود مگر افرادی که خودشان مالک جایگاه باشند که دراین صورت می توانند خودشان بهره برداری کنند اما این درخصوص شهرداری ها که نیمه دولتی هستند، صدق نمی کند وباید توسط شرکت های ذی صلاح بهره برداری شود .مدبرمی گوید: بارها اعلام کرده ایم که شهرداری مجاز نیست از جایگاه ها ی سی ان جی بهره برداری کند و اگر اتفاقی هم بیفتد جایی از آن ها دفاع نخواهیم کرد زیرا کار را غیر قانونی پیش برده اند.مدبر می افزاید: اگر شهرداری معتقد به فروش جایگاه ها به بخش خصوصی است،  باید بداند برای این جایگاه ها خریدار در مشهد زیاد است.
مالک جایگاه ها می تواند طبق قانون از آن بهره برداری کند
"مجتبی رجایی خراسانی" مدیرمنابع انسانی ،پشتیبانی ورفاه شهرداری مشهد نیز در این باره بابیان ا ین که شهرداری ها نه گاز فروش هستند و نه این کار برای آنها درآمدی دارد، می گوید: شهرداری ها به دلیل این که درابتدا سرمایه گذاری نبود که وارد بحث ایجاد جایگاه ها ی سی ان جی شود بنا بر اجبار با در اختیار گذاشتن زمین وبرای ارائه خدمت به شهروندان وارد کار شدند.وی می افزاید: قیمت زمین هایی که شهرداری برای ایجاد جایگاه ها اختصاص داده، بسیار بیشتر از سود و درآمد این جایگاه هاست؛ این درحالی است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  به خود زحمت نداده است کارمزد جایگاه ها را افزایش دهد لذا ورود شهرداری به جایگاه داری برای درآمد وسودآوری نبوده است.
وی اضافه می کند: دربیشتر شهرهای کشور جایگاه های سی ان جی  در اختیار شهرداری هاست وبخش خصوصی فقط به دنبال سود خود است و می خواهد بدون سرمایه گذاری فقط سود برداشت کند.
رجایی خراسانی تصریح می کند: بخش خصوصی 6-5 سال از جایگاه ها سود برده است  و شهرداری اکنون با انبوه مشکلاتی که در این جایگاه ها وجود دارد، آستین بالا زده و کار را در دست گرفته است تا کار لنگ نماند.وی می گوید: شهرداری مشهد بنا نداشت وارد بهره برداری از جایگاه ها شود، به همین دلیل  برای واگذاری جایگاه ها به همین شرکت های بخش خصوصی 3بار مزایده برگزار کرد اما شرکت ها با تبانی قیمت پیشنهادی پایین دادند و حتی از قیمت پایه بالا نیامدند؛ وقتی دیدیم چند جایگاه را تعطیل کردند و چند جایگاه دیگر از نظر ایمنی مشکل دارد برای این که شهر ضرر نکند، وارد کار شدیم.وی می افزاید: بخش خصوصی بخش های سود آور را برمی دارد و هنگام ضرر رها می کند لذا شهرداری جایگاه ها را دراختیار گرفت و آنها را استاندارد سازی و ایمن کرد که دراین زمینه از سوی استانداری و شرکت پخش فرآورده های نفتی  نیز مورد تقدیر قرارگرفت.رجایی خراسانی بابیان این که ما به عنوان مالک با شرکت پخش فرآورده های نفتی قرارداد بسته ایم و اجازه بهره برداری داریم، اظهارمی کند: جایی که مالک نخواهد از جایگاه بهره برداری کند، فردی که می خواهد از جایگاه بهره برداری کند باید مجوز بگیرد و شهرداری خودش مالک جایگاه هاست لذا می تواند از جایگاه بهره برداری کند.وی  اضافه می کند: شهرداری مشهد حاضر به فروش جایگاه ها به قیمت واقعی به بخش خصوصی است اما حاضر نیست با قیمت پایین آن را مانند قبل به اجاره واگذار کند.وی با بیان این که تجهیزات جایگاه ها متعلق به شرکت پخش فرآورده های نفتی است می گوید: اما با توجه به حجم سرمایه گذاری شهرداری درخصوص تامین زمین جایگاه ها این کار برای شهرداری منفعتی ندارد.وی می افزاید: هم اکنون نیز تعمیرونگهداری ونظارت و استاندارد سازی جایگاه های سی ان جی توسط شرکت های مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شود و از این بابت جای نگرانی نیست.رجایی خراسانی تصریح می کند: با این که بهره برداری شهرداری از جایگاه های سی ان جی به عنوان مالک قانونی است اما ضوابط وقوانین شرکت پخش برای ما محترم است و به دنبال ایجاد شرکت دارای مجوز خواهیم بود.وی می گوید: افرادی که دربخش خصوصی مدعی هستند، باید بدانند که جایگاه هایی را که سال ها در اختیار داشته اند به حال خود رها کرده وتکالیف قانونی خودرا که مورد نظر شرکت ملی   پخش فرآورده های نفتی بوده است اجرا نکرده اند و با این کار به شهر ضرر زیادی وارد کرده اند.
 شهرداری راسا مجاز به بهره برداری نیست
این درحالی است که درتاریخ 11مهرماه 94 محمد مهدی قرائی مدیرمنطقه خراسان رضوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ودبیرکارگروه سی ان جی طی نامه ای خطاب به شهردار مشهد اعلام کرده بود ،نظربه این که مطابق آخرین ابلاغیه مدیریت طرح سی ان جی کشور به این منطقه، بهره برداری از جایگاه های سی ان جی شهرداری مشهد منحصرا باید توسط «شرکت های مجاز بهره برداری» صورت پذیرد و شهرداری خود راسا مجاز به این کار نیست لذاخواهشمند است پیرو مکاتبات قبلی و مفاد صورتجلسه شورای شهر مشهد در خصوص سپردن امر بهره برداری به شرکت های مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دستور فرمایید دراین خصوص اقدام لازم معمول تا امکان حضور کارشناسان این منطقه جهت تحویل و تحول جایگاه ها فراهم شود.
در خور ذکر است کلیه مسئولیت های مترتب این اقدام راسا به عهده شهرداری است . در پایان این نامه نیز آمده است: ضمنا شایان ذکر است علی رغم مکاتبات متعدد و گذشت سالیان متمادی از بهره برداری جایگاه ها تا کنون نسبت به امضای قراردادهای بهره برداری و واگذاری جایگاه های سی ان جی ابلاغی هیئت وزیران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور، توسط شهرداری مشهد اقدام موثری صورت نگرفته که قطعا تبعاتی در پی خواهد داشت.

Search