اخبار

ایرنا: طرح آزمایشی بازرسی چشمی مخازن سی.ان.جی آغاز شد

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا،  مدیر طرح ساخت جایگاه های گاز طبیعی فشرده شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: برای افزایش ضریب ایمنی، بازرسی چشمی از مخازن در داخل جایگاه ها به صورت آزمایشی از کرج آغاز شده است.
علی مهرابی ادامه داد: در بررسی اولیه چشمی، مخزن از نظر سال ساخت و ظاهری بازرسی می شود و در صورت اشکال از سوختگیری جلوگیری شده و دستور تعویض مخزن را صادر می کنیم.
به گفته وی، با توجه به نتایج به دست آمده در کرج، طرح بازرسی چشمی مخازن سی.ان.جی در استان های تهران و قزوین بزودی اجرا می شود و در صورت کسب نتایج مطلوب به همه کشور تعمیم می یابد.
به گزارش ایرنا، مدیر طرح ساخت جایگاه های گاز طبیعی فشرده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران چهارم تیرماه اعلام کرد: شمار جایگاه های سی.ان.جی کشور امسال به ٢ هزار و ٣٣٥ باب رسید.
مهرابی گفت: از میان ٢ هزار و ٣٣٥ باب جایگاه افتتاح شده، نزدیک به ٣,٣ درصد جایگاه ها به دلایل مختلف از مدار بهره برداری خارج شده اند.
وی ادامه داد: از این مقدار نزدیک یک درصد مربوط به جایگاه هایی است که در دوران گارانتی به سر می برند و حدود ٢,٣ درصد مربوط به جایگاه هایی است که از دوران گارانتی خارج شده اند.
به گفته مهرابی، این جایگاه ها به طور عمده به دلیل نداشتن قرارداد تعمیر و نگهداشت با پیمانکار، پرداخت نکردن به موقع قبوض گاز و قیمت مصرفی از سوی جایگاه داران و دیگر موارد تعطیل است.
وی افزود: امسال ٥٠ جایگاه گاز طبیعی فشرده در کشور گشایش می یابد و شمار جایگاه های سی.ان.جی به ٢ هزار و ٣٨٥ باب می رسد.

Search