اخبار

ایرنا: روش CNG می‌تواند گام خوبی در جهت گازرسانی به مناطق دورافتاده کشور باشد

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به درخواست وزارت نفت مبنی بر اجرای طرح گازرسانی به نیروگاه‌های منطقه چابهار از طریق CNG گفت: استفاده از این روش به جای ایجاد کیلومتر‌ها خط لوله، می‌تواند گام خوبی در جهت گازرسانی به مناطق دورافتاده کشور باشد و فرصتی است تا مردم این مناطق بتوانند از نعمت گاز برخوردار شوند. در این جلسه درخواست وزارت نفت مبنی بر طرح گازرسانی به نیروگاه‌های منطقه چابهار از طریق CNG مطرح شد و پس از ارائه گزارش وزیر نفت درخصوص مشخصات اقتصادی، اجرایی و فنی طرح، با رأی اعضای جلسه این طرح به تصویب رسید. همچنین تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در کشور از شرکت‌های حمل و نقل، درخواست وزارت راه و شهرسازی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از ارائه توضیحات وزیر و طرح گزارشی از مباحث مطرح شده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، تصمیماتی اتخاذ شد. در ادامه این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به میزان ۴۰۰۰ میلیارد ریال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سپس به تصویب رسید. همچنین درخواست دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین مصادیق مواد معدنی خام بود که با توجه به اینکه مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند، مصادیق مواد معدنی خام در قالب فهرستی به تصویب رسید.

Search