اخبار

ایسکا نیوز: مدلسازی انتقال مخازن CNG برای تامین موقت نیاز گاز طبیعی

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایسکانیوز، برخورداری ایران از دومین منابع گاز طبیعی در جهان و گستردگی شبکه خط لوله گاز طبیعی در سراسر کشور قرین با آثار مثبت اقتصادی و زیست محیطی، سیاستگذاران بخش انرژی را به استفاده از این منبع انرژی تشویق می کند. یکی از این روش ها در راستای تحقق اهداف فوق گاز سوز کردن خودروهاست. چرا که رشد بی‌رویه مصرف بنزین در سالهای اخیر و پیش‌بینی روند افزایشی آن در کنار یارانه انرژی پرداخته شده توسط دولت، اتخاذ سیاستهای جایگزینی حامل های انرژی در این بخش را به یکی از ضرورت ها بدل کرده است. فواید استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروها در مقایسه با دیگر سوخت های جایگزین در پژوهش های بسیار بررسی شده است و براساس نتایج حاصل و با در نظر گرفتن شرایط مختلف، گاز طبیعی فشرده به عنوان یکی از بهترین راه های تامین سوخت خودروهای احتراق داخلی معرفی شده است. به طور معمول برای انتقال گاز طبیعی از خطوط لوله استفاده می شود اما انتقال گاز طبیعی با استفاده از کشنده و تریلر یکی از راه های تامین نیاز گاز طبیعی به خصوص در مناطق روستایی که ساخت خط لوله مقرون به صرفه نیست، مورداستفاده قرار می گیرد. در این روش مخازن گاز CNG توسط تریلرهای ویژه ایستگاه های فرعی که به خطوط لوله متصل نیستند منتقل شده بوسیله دستگاه های توزیع کننده به خودروها تزریق می شود. از این رو به ایستگاه های اصلی، ایستگاه مادر و به ایستگاه های فرعی که به خطوط لوله متصل نیستند ایستگاه دختر گفته می شود. به دلیل هزینه بالای کشنده و تریلرهای مورد استفاده محاسبه تعداد کشنده و تریلر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا تعداد تریلر و کشنده مورد نیاز به ظرفیت ایستگاه دختر (تقاضای گاز طبیعی) و فاصله ایستگاه های مادر و دختر بستگی دارد. برای این منظور مقاله «مدلسازی انتقال مخازن CNG برای تامین موقت نیاز گاز طبیعی» براساس مدل ریاضی هزینه های مختلف استفاده از این روش بر حسب ظرفیت ایستگاه دختر و فاصله ایستگاه مادر- دختر از یکدیگر را بررسی کرده است.

Search