اخبار

خبر خودرو: ادامه انتظار جایگاه داران سی ان جی برای افزایش کارمزد

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبر خودرو، اردشیر دادرس در ادامه گفتگو اظهار داشت:  متأسفانه بررسی موضوع افزایش کارمزد جایگاه‌ها و نیز تبدیل آن به حق‌ العمل‌ کاری در برنامه ها به تعویق افتاده به طوری که این موضوع در مجلس تصویب اما در کمیسیون رد شده است. وی افزود: در صورت افزایش نرخ کارمزد جایگاه‌‌ها این امر بر روی بهره وری و ارائه خدمات جایگاه های سوخت سی ان جی تاثیر گذاشته و منجربه توسعه می گردد.  رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی‌ان‌جی کشور تصریح کرد: در طول یک ماه آینده با توجه به جلسه‌ای که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انجمن جایگاه‌داران سی ان جی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار خواهد شد  وضعیت کارمزد در سال‌ جاری تعیین می گردد. وی در پایان بیان کرد : افزایش نرخ کارمزدها هرساله تعیین و تاسال بعد ثابت می ماند و در خصوص این موضوع پیشنهادهایی مبنی بر افزایش کارمزد و تبدیل آن به نظام حق‌ العمل‌ کاری برای بودجه سال 95 ارائه شده است که بر اساس آن تصمیماتی گرفته خواهد شد.

Search