اخبار

خبر خودرو: پیشنهاد افزایش وام خرید خودروهای دوگانه سوز

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبر خودرو، اردشیر دادرس در ادامه گفتگو اظهار داشت : از وزارت صنعت و معدن درخواست شده علاوه بر وام های 25میلیون تومانی 5میلیون تومان نیز به این وام ها اضافه نموده تا مردم برای خرید خودروهای دوگانه سوز اقدام کنند . وی افزود : وزارت صنعت و معدن با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور هماهنگی نموده تا پنج میلیون را به عنوان بهینه سازی مصرف انرژی خودروها در نظر داشته وبه آن بپردازند . وی تصریح کرد : این پیشنهاد باید اجرایی شود زیرا یکی از نیازهای اساسی کشور بوده و ارائه این بسته حمایتی در تشویق مردم برای خرید خودروهای دوگانه سوز موثر خواهد بود . دادرس با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا برای حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت و خرید خودروهای دوگانه سوز بسته هایی را ارائه می کنند ، افزود : واگذاری وام های بدون بهره ، معافیت از پرداخت بیمه و مالیات ، امکان ورود این خودروها به محدوده طرح ترافیک و حذف عوارض نقل و انتقال و اسناد رسمی از جمله بسته های حمایتی است که منجر به ترغیب مردم برای خرید خودروهای دوگانه سوز می شود . وی خاطر نشان کرد : این بسته های حمایتی کمک بزرگی را در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و اثرات زیست محیطی برای کشور و جامعه به همراه خواهد داشت .

Search