اخبار

کسب و کار جایگاه‌داران سی‌ان‌جی و بی‌برنامگی‌های قطع برق

 ایسنا/خراسان رضوی رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG خراسان رضوی با اشاره به اینکه «قطعی‌ برق خسارات زیادی به جایگاه‌ها وارد می‌کند» گفت: متاسفانه قطعی‌های

برق با توجه به برنامه ارائه شده رخ نمی‌دهد، این مسئله ضررهای زیادی به جایگاه‌داران CNG وارد کرده و همچنین موجب کاهش شدید مشتریان شده است.  محمدرضا رضوی راد

در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت جایگاه‌های  CNG و فعالیتشان با توجه به خاموشی‌ها، اظهار کرد: جایگاه‌های CNG از زمان کرونا تحت تاثیر منع ترددها قرار گرفته و شیوع

کرونا ضربه بدی به اقتصاد جایگاه‌ها زده است. از طرفی قطعی‌ برق نیز خسارات زیادی به جایگاه‌ها وارد می‌کند، مردم ساعات ممتد و طولانی در صف می‌ایستند و زمانی که

نوبت‌شان می‌شود با قطعی ناگهانی برق مواجه شده و این مسئله از مواردی است که جایگاه داران و مردم را به شدت با سردرگمی مواجه کرده است.

Search