اخبار

افزایش سهم CNG در سبد سوخت همزمان با کاهش مصرف بنزین

?کارنامه وزارت نفت در تغییر سبد سوخت؛

?افزایش سهم CNG در سبد سوخت همزمان با کاهش مصرف بنزین

?تغییر در سبد سوخت کشور با هدف بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف و همچنین افزایش سهم صادراتی، ‌چند سالی است که در دستور کار ایران قرار گرفته است.

?در این میان از آنجا که ایران به منابع بی‌همتای گاز طبیعی دسترسی دارد، ‌تلاش کرده تا سهم گاز طبیعی را در سبد سوخت کشور افزایش دهد، وزیر نفت نیز تاکید دارد که گاز سوخت ملی ایران است.

?سی. ان. جی به عنوان مهمترین جایگزین بنزین در خودروهای سبک مورد توجه است تا آنجا که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، ‌ یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی در نوبت دوگانه‌سوزشدن رایگان قرار دارند.

?اما آیا به واقع ایران توانسته سهم سی. ان. جی را در سبد سوخت خودروها افزایش دهد؟
نگاهی به آمار مصرف بنزین و سی. ان. جی در ۶ ماهه اول امسال و مقایسه آن با ۶ ماهه اول سال گذشته تا حد زیادی
می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

Search