اخبار

آمادگی تبدیل ۲۰۰ هزار خودرو مسافربر شخصی به دوگانه سوز

حمید قاسمی دهچشمه، قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته آمادگی تبدیل ۲۰۰ هزار خودرو مسافربر شخصی به دوگانه سوز وجود دارد و برای این کار فقط یک سوم هزینه از افراد دریافت می شود

Search